Tijdens de lessen klassieke dans in de derde graad wordt verder gebouwd op de verworven dansvaardigheden  van de tweede graad.

Alle parameters, coördinatie, evenwicht souplesse, kracht, sprongen, aanmaken van choreografieën worden verder uitgediept en verfijnd. Ook het aanwenden en verstaan van het specifiek  vakjargon wordt de leerlingen eigen gemaakt.

Verder wordt uitvoerig aandacht besteed aan podiumprescence, presentatie , muzikaliteit en improvisatie. Ook dansen op  pointes worden geïnitieerd. 

Lestijden zie je in de infobrochure Dans in de rechterkolom.