Tijdens de lessen jazz dans in de derde graad wordt specifiek  ingaand op het jazz- choreografische verder gebouwd op de verworven klassieke dansvaardigheden  van de tweede graad. Binnen een specifiek gerichte jazz context worden de parameters, coördinatie, evenwicht souplesse,  kracht, sprongen, aanmaken van choreografieën worden verder uitgediept en verfijnd.  Verder wordt  aandacht besteed aan de specifieke eigenheden van het jazzvocabulaire en worden leerlingen uitgedaagd via zelfgemaakte jazzchoreo’s om  hun eigen danstaal te ontwikkelen.

Lestijden zie je in de infobrochure Dans in de rechterkolom.