Tijdens deze finaliteit jaren wordt gewerkt aan het behalen van de einddoelen DKO en beroepsprofielen die door de Vlaamse overheid werden ontwikkeld. De leerlingen worden getraind naar alles wat van hen een top  amateur danser maakt. Het dansen op pointes wordt verder uitgediept en verfijnd.

Lestijden zie je in de infobrochure Dans in de rechterkolom.