Jazz-pop-rock (volwassenen - 2de graad)

Te volgen vakken

Band 1 lestijd per week, 3 schooljaren
Instrument 1 lestijd per week, 3 schooljaren
MCV 2 2 lestijden per week, 3 schooljaren


Waar en wanneer?

Klik hier.

Vakinhoud

Te volgen vakken

Band 1 lestijd per week, 3 schooljaren
Instrument 1 lestijd per week, 3 schooljaren
MCV 2 2 lestijden per week, 3 schooljaren


Waar en wanneer?

Klik hier.

Vakinhoud

Band

Samen zingen en spelen is het leukste, het meest magische wat er is. De groepsdynamiek van een koor, een orkest een instrumentengroep of band is zo sterk dat de leerlingen zichzelf meermaals overstijgen. De magische ervaring om met collega’s samen een compositie te zingen, te spelen of samen te improviseren in een band valt met weinig te vergelijken. DE sleutel naar echte verslaafdheid aan muziek. Dit vak komt daarom in alle graden terug. De eigenlijk bedoeling van leren zingen en spelen is dit uiteindelijk ‘samen’ te kunnen realiseren. Dit maakt een instrument bespelen of zingen dubbel zo leuk!

MCV 2

We beschouwen dit vak als een nieuwe doe-gerichte vorm van “notenleer”. De leerlingen ontdekken actief , spelender en zingenderwijs de vele parameters : klank , duur, hoogte en context van muziek. Het vak beoogt vooral het doen en de beleving van muziek, meer dan de abstracte duiding (theorie) die pas later in de opleiding wordt voorzien. De link van MCV naar het instrument en vice versa wordt stevig verankerd in nieuwe aanschouwelijke werkvormen.