De  musicalopleiding in de academie werd dit schooljaar officieel erkend door de Vlaamse overheid. 

Vanaf de 2e graad kunnen kinderen, jongeren en volwassenen de opleiding musical volgen.

Doorheen de opleiding maken de leerlingen kennis met alle facetten van musical:

solozang, samenzang, klein ensemble, duet, trio, solodans, choreografie, revue, beweging, emotie, passie, drama, verdriet, exuberante vreugde, ritme, waanzin… 

De kerngedachte van onze musicalopleiding is coaching. De leerlingen musical gebruiken hun aangeleerde drama, zang, beweging  en samenspel skills  in een unieke combinatie om zo te komen tot wervelende voorstellingen. 

Deze opleiding wil een persoonlijkheidstraining zijn. Een ontdekkingstocht naar wat er vanbinnen in iedere participant zit (stem, emotie, beweging). Dit uitwerken, exploreren en het verleggen van de persoonlijke grenzen van de leerling is het werk van onze  coachen.

Voor wie:

Kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en volwassenen.

Lesuren:

Lestijden zie je in de infobrochure Muziek in de rechterkolom.

2e graad

- Muzikale en culturele vorming (MCV): 1.5u/week

- Zang: 1u/week 

- Musicalatelier: 1u/week 

3e graad: 

- Drama: 1u/week

- Zang: 1u/week

- Musicalatelier: 1u/week