Jazz-pop-rock (vervolgtraject 15-18 jaar)

Vakken

Band 1 lestijd per week, 3 schooljaren
Instrument 1 lestijd per week, 3 schooljaren


Waar en wanneer?

Klik hier.

Vakinhoud

Vakken

Band 1 lestijd per week, 3 schooljaren
Instrument 1 lestijd per week, 3 schooljaren


Waar en wanneer?

Klik hier.

Vakinhoud

Band

Samen zingen en spelen is het leukste, het meest magische wat er is. De groepsdynamiek van een koor, een orkest een instrumentengroep of popband is zo sterk de leerlingen zichzelf meermaals overstijgen. De magische ervaring om met collega’s samen een compositie te zingen, te spelen of samen te improviseren in een band valt met weinig te vergelijken. DE sleutel naar echte verslaafdheid aan muziek. Dit vak komt daarom in alle graden terug. De eigenlijk bedoeling van leren zingen en spelen is dit uiteindelijk ‘samen’ te kunnen realiseren. Dit maakt een instrument bespelen of zingen dubbel zo leuk!