Musical/muziektheater (vervolgtraject 15-18 jaar)

OPGELET: DEZE STUDIERICHTING WORDT VOORLOPIG NIET INGERICHT.

Te volgen vakken

Musicallabo 1 lestijd per week, 3 schooljaren
Zang 1 lestijd per week, 3 schooljaren

Vakinhoud

OPGELET: DEZE STUDIERICHTING WORDT VOORLOPIG NIET INGERICHT.

Te volgen vakken

Musicallabo 1 lestijd per week, 3 schooljaren
Zang 1 lestijd per week, 3 schooljaren

Vakinhoud

Musicallabo

Het kloppend hart van de musicalopleiding is het vak musicallabo. Tijdens dit lesuur worden de vaardigheden verworven in de zang en dramalessen samen gebracht. Onder de leiding van een regisseur worden zangstukken en musicalscenes ingeoefend en op het podium gezet.

Zang

Klik op een instrument.

Zang
Zang (jazz-pop-rock)