Iedereen leert praten en maakt zich de moedertaal eigen, maar… De kunstacademie gaat verder. Taal is een onuitputtelijke rijke bron. Behoorlijk leren praten tijdens de les verbale vorming, een voordracht of toneelstuk voorbereiden of leren hoe je een groep mensen toespreekt in de les welsprekendheid zijn voorbeelden hoe taal in de kunstacademie  levend wordt. We spreken en praten niet enkel maar geven uitdrukking aan woorden en zinnen met het hele lijf. Ben je een podiumbeest of een drama queen dan is de studierichting woord beslist voor jou en je zal zien en beleven… Acteren is magisch.